Oferta Domu Pogrzebowego

 • Kompleksowa obsługa ceremonii pogrzebowych
 • Bezpłatna klimatyzowana Kaplica pożegnań
 • Bezpłatna Chłodnia
 • Najnowocześniejsze Karawany marki Mercedes Benz
 • Całodobowy odbiór zwłok z domów, szpitali, hospicjów itp
 • Przygotowanie i kosmetyka zmarłego .
 • Oprawa muzyczna
 • Trumny
 • Wieńce i wiązanki zarówno żywe jak i sztuczne
 • Odzież dla zmarłych
 • Organizacja kremacji
 • Organizacja konsolacji
 • Organizacja ekshumacji
 • Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności
 • Płatność po otrzymaniu zasiłku pogrzebowego

Po ceremonii pogrzebowej rozdajemy wszystkim uczestnikom pogrzebu obrazek pamiątkowy, który jest wielkości karty kredytowej i zawiera informacje o dacie i miejscu pochówku osoby zmarłej. Na awersie może być umieszczony wizerunek świętego, fotografia osoby zmarłej lub inny obraz.

Jak postępować, gdy odejdzie bliska nam osoba?

1.Zgon nastąpił w domu.

W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza, by stwierdził zgon (pogotowie ratunkowe lub przychodnia rejonowa). Wystawiona wówczas przez lekarza karta zgonu umożliwia zakładowi pogrzebowemu odbiór ciała.

‍2.Zgon nastąpił w szpitalu.

Obowiązek sporządzenia karty zgonu spoczywa na pracownikach danej placówki. Ciało przechowywane jest w szpitalnej chłodni do czasu odbioru przez wybrany przez rodzinę zakład pogrzebowy.

‍3.Zgon nastąpił w placówce opiekuńczej.

Kartę zgonu wystawia lekarz współpracujący z domem opieki lub pogotowie ratunkowe. Placówki te nie posiadają chłodni. Ciało odbierane jest zazwyczaj przez zakład pogrzebowy wskazany wcześniej przez rodzinę lub przewożone do prywatnej chłodni.

4.Zgon w postępowaniu prokuratorskim

Jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prokuratury lub policji, dodatkowo należy przedłożyć pisemne zezwolenie z danego organu na pochowanie zmarłego. W tym miejscu należy podkreślić, że Rodzina nie ma obowiązku korzystać z usług firmy pogrzebowej która ma podpisaną umowę z daną prokuraturą, zakład pogrzebowy Rodzina wybiera samodzielnie i nie ma tutaj żadnego przymusu bądź odgórnego narzucania konkretnej firmy pogrzebowej ( Rodzina nie jest niczym zobowiązana). Do czasu wydania dokumentów przez prokuraturę Rodzina nie ponosi żadnych kosztów związanych z transportem lub przetrzymaniem osoby zmarłej.